Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

Abels, Berend - 21 augustus 1911 (waarsch.)

VERZ/ Dikkeboomweg 5. Verzamelen gegevens PTT samen met Hero Schaap (z). Verklaring in: RAN 637_5 Gemeenschap Oud Illegale Werkers Nederland, afdeling Nijmegen (GOIWN) afd. Nijmegen, 5.