Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

De razzia van 17 november 1942 in Arnhem

In de literatuur over de vervolgingen in Arnhem is de razzia die er plaatsvond in de avond van 17 november altijd onderbelicht gebleven. Wij menen dat de razzia omvangrijker was dan wordt aangenomen en dat rond de honderdtwintig personen werden opgepakt, die allen vermoord werden.

 

We benadrukken hier dat dit een zeer voorlopige hypothese is, bedoeld als een bijdrage en een uitnodiging tot verder onderzoek. Dit artikel is mede gebaseerd op het onderzoek dat wij deden naar de razzia op dezelfde dag in Nijmegen.

 

Lees meer