Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

Jahresbericht over 1942 van de Duitse Sicherheitspolizei en SD

Over de stand van zaken en ontwikkelingen in Nederland over het jaar 1942 maakten de SiPo en SD een rapport op, bedoeld voor de hogere echelons van de fascistische macht. Speciaal op het gebied van de Jodenvervolging meende de Duitse politie in Nederland in 1942 een indrukwekkende prestatie te hebben geleverd.

 

We publiceren niet het hele 119 pagina's tellende rapport, maar alleen de delen die handelen over het verzet en over de Jodenvervolging. Het rapport wordt verhelderend ingeleid door historicus N.K.C.A. in 't Veld, verbonden aan het RIOD (nu: NIOD).

 

Lees meer