Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

Krankensperren in Nijmegen

Naast de formeel geregistreerde Sperren die we in ons artikel Sperren in Nijmegen hebben besproken, bestond er nog een heel ander soort vrijstelling, zonder Sperre-nummer. Dat waren de zieken. Bij de verschillende razzia's werden ook zieken niet opgehaald, maar alleen zij die 'transportunfähig' waren werden toen nog ontzien.

 

Toen in april 1943 alle Joden in Nederland, met uitzondering van zij die in Amsterdam woonden, zich in Kamp Vught moesten melden, werden ook deze ernstig zieke mensen opgehaald en naar Westerbork gebracht.

 

Lees meer