Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

Lijst van 'gevluchte Joden' (december 1942)

De lijst werd door de afdeling Bevolking van de Gemeente Nijmegen samengesteld in december 1942, een maand nadat er in Nijmegen 196 Joodse inwoners uit hun huizen waren gehaald en vervolgens waren gedeporteerd naar kamp Westerbork. In hetzelfde RAN-dossiernummer bevindt zich nog een andere lijst: ‘Joden te Nijmegen, die naar het kamp zijn gegaan’. Deze hebben we eerder separaat op deze site gepubliceerd.

 

Beide lijsten werden op 19 december 1942 verzonden naar Lentz, hoofd van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters (RIBR). In de toelichting werd vermeld dat de personen op de lijst allen per die datum verwijderd waren uit het Bevolkingsregister van de gemeente Nijmegen. Op de persoonskaarten van de personen op deze lijst kwam dan te staan: ‘V.O.W.’ (vertrokken onbekend waarheen); bij de personen vermeld op de andere lijst werd aangetekend: ‘vertrokken naar het buitenland’.

 

Lees meer