Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

Zes Joodse weeskinderen Frank uit Nijmegen

Al bladerend door de notulen van de vergaderingen van het college van regenten van de Beide Weeshuizen in Nijmegen stuitten we bij toeval op zes Joodse Nijmeegse weeskinderen. Dat was voor ons een aanleiding om ook de ingekomen en uitgaande stukken door te nemen.

 

Lees meer