Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

Klein commentaar bij een artikel van Frans Wilbers

Het dossier RAN 2-9923 bevat een concept van een artikel van Frans Wilbers, destijds hoofd van de afdeling Bevolking in Nijmegen. Het concept schreef hij in april 1940. Ook de uiteindelijke definitieve publicatie in de Gemeentegids, juli 1940, zit in het dossier.

 

Centraal in het artikel staat een reeks gezinnen die in de maanden ervoor Nijmegen hebben verlaten. Hem is opgevallen dat het hierbij gaat om ‘goed gesitueerde ingezetenen, de meesten behoorende tot een bepaalden godsdienst (…).’ De gemeente – we denken zelf vooral de heer Wilbers – stelt ‘in elk daarvoor in aanmerking komend geval een deugdelijk onderzoek’ in.

 

Lees meer