Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

Frans Wilbers: Afvoering van het bevolkingsregister in verband met den internationalen toestand (1940)

Artikel, geschreven in april 1940 door het hoofd van de afdeling Bevolking in Nijmegen, Frans Wilbers. Hij baseerde zijn artikel op een door hem samengestelde lijst van dertig gezinnen (circa 81 personen) uit Nijmegen, die allen in de maanden ervoor verhuisd waren naar elders. Hij verdenkt hen ervan te zijn vertrokken uit ‘vrees’ voor een Duitse inval in Nederland. Hij zou overschrijving uit Nijmegen willen weigeren omdat het niet om een ‘echte’ verhuizing zou gaan, maar om een ‘tijdelijk’ verblijf. Zeker is dat hij de overschrijving weigert in het geval van het gezin Elia Elias en Jacob van den Bergh.

 

Lees meer