Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

Leges aanmeldingsplicht Joden Nijmegen

Vanaf 10 februari 1941 moesten alle Joden moesten zich aanmelden, waarvoor ze 1 gulden leges moesten betalen aan de gemeente. Dit document bevat de lijsten met de namen van degenen die deze leges hebben betaald. Zie ook ons korte artikel hierover, waarin ook een transcriptie van alle namen is opgenomen.

 

Lees meer