Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

Donaties

Het onderzoek zelf en het ontwerp en de bouw van de site hebben ons veel geld gekost. We hebben weliswaar twee financiële bijdragen gekregen, maar toereikend is dat niet.

 

Donaties in elke vorm zijn dan ook welkom. De besteding van giften zullen we regelmatig op de pagina ‘Actueel’ verantwoorden.


We zijn van plan om hiervoor een stichting in het leven te roepen. Voorlopig kunnen bijdragen gestort worden op bankrekening NL92ASNB0709079109 t.n.v. W. Oosterbaan en/of J. Claessens, o.v.v. ‘donatie voor oorloginnijmegen’.