Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

Confiscaties van onroerend goed

We hebben in archieven redelijk veel dossiers gezien over confiscatie van onroerend goed tijdens de Duitse bezetting in Nijmegen, maar het vergt op dit moment nog te veel onderzoek om hiervan een compleet overzicht te geven. Daarom publiceren we nu een voorlopig overzicht, waarmee je een idee krijgt van de manier waarop confiscaties werden uitgevoerd. Het overzicht is tegelijkertijd ook bedoeld als toelichting bij de dossiers die wij rond dit thema beschikbaar maken. Dat zullen er de komende tijd steeds meer worden.

 

Lees meer