Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

wie?

Veel voorkomende namen

Aperen, van = commissaris van politie Nijmegen na de uitschakeling van Van Dijk
Bühe = Judensachbearbeiter bij de Aussenstelle (SD en SiPo) in Arnhem
Claase = makelaar en beheerder van onroerende goederen
Dijk, van = commissaris van politie Nijmegen, opvolger van Veltman
Frederiks = Secretaris-generaal Departement Binnenlandse Zaken

Heemstra, van = Commissaris van de Koningin Gelderland, Commissaris van de Provincie Gelderland

Herfurth = SS-Hauptsturmführer in Nijmegen, tevens leider Lebensbornproject Houtlaan Nijmegen
Hondius = wethouder en plv. burgemeester Nijmegen, 1943, 1944
Keukens = hoofdcommies Alg. zaken en Onderwijs, gem. Nijmegen
Lentz = hoofd van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters (RIBR)
Lokhorst, van = burgemeester van Nijmegen vanaf februari 1943 tot aan de bevrijding

Manche, Lou = leider WA Nijmegen

Maters = zoals Claase in het bestuur van de ANBO

Nieuwenhuis = notaris te Nijmegen
Oerlemans = wnd. Commissaris Politie

Rijke, de = Procureur-Generaal Arnhem, lang ook wnd. Politiepresident (Gelderland en Overijssel)
Schneider = Beauftragte van de RK voor de provincie Gelderland
Schrieke = hoofd Departement van Justitie
Steinweg = burgemeester van Nijmegen tot 1 mei 1942 (pensioen)
Thomsen = chef van de Aussenstelle Arnhem.
Toonen = busbedrijf
Velden, van der = wethouder; na de pensionering van Steinweg ook tijdelijk plaatsvervangend burgemeester
Veltman = commissaris van politie tot september 1941
Versloot = was tot aan de bevrijding CvP van Nijmegen na het vertrek van Van Aperen, ook actief lid van de 'Politieke Dienst'. Na vertrekk van Van Aperen naar Haarlem
Walraven = volgde De Rijke op als waarnemend Politiepresident, niet als Procureur-Generaal
Weibeler = Duitse consul in Nijmegen, hoog in de NSDAP

Wezel, van = verhuisbedrijf dat vaak werd ingezet bij het ophalen van inboedels uit achtergelatenwoningen van Joden

Wilbers = hoofd afd. Bevolking gem. Nijmegen, in praktijk ook chef afd. BVM (de chef was ziek)

 

We zien soms ook de namen van Harster, Rauter, Seyss-Inquart, die zijn wellicht bekend. Verspreid in de lijst vinden we de namen van politieagenten, met name die van de zgn. ‘Politieke Dienst’ van de Gemeentepolitie: o.a. Verstappen, Wiebe, Van Elferen, Wanders, Jonker, Kaal, Hidskes.

 

 

 

Bronmateriaal wie?