Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

wie?

Dossiernummers

Als we van een dossier geen melding maken van de herkomst, komt het dossier uit het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). In alle andere gevallen staat de herkomst aangegeven (bijvoorbeeld GA, NA, NIOD enz.). Bij het RAN heeft het eerste nummer betrekking op de archiefverzameling (de naam van de ingang). Het nummer na de underscore is het inventarisnummer van het dossier. Zo wil 2_10512 zeggen: Secretariaatsarchief Nijmegen: Stukken betreffende de ontheffing van overheidspersoneel en bestuurders van Joodse afkomst uit hun functie. We streven ernaar nu ook de aanduiding RAN overal toe te voegen.

 

Zeer veel voorkomende dossiers in de Namenlijst zijn:
- RAN 2_40195 (‘Lijst van te Nijmegen woonachtige Joden’, een lijst die in Nijmegen in mei 1941 is opgemaakt op basis van de aanmeldingsplicht [Verordening 6/1941] voor Joden begin 1941.
- RAN 2_40204 (‘Staat van personen van Joodse bloede te Nijmegen’: hier gaat het om de bij de razzia van 17 november 1942 opgepakte personen – zie ons artikel hierover op deze site
- RAN 2_40194 (Betaling leges i.v.m. de aanmeldingsplicht).
- RAN 2_40203 (Staten van personen van Joodse bloede die zijn gevlucht en die naar concentratiekampen zijn gedeporteerd’). Dit laatste dossier bevat twee lijsten, zoals de naam al zegt, namelijk de lijst ‘Joden die naar het kamp zijn gegaan’ en de lijst ‘Gevluchte Joden’. Beide lijsten zijn natuurlijk momentopnamen, bevatten ook ‘fouten’ en waren gereed op 19 december 1942. Overigens hadden de beide lijsten, die nu in één dossier zitten, in de jaren tachtig van de vorige eeuw ieder een eigen 19-nummer. Al de hier boven genoemde dossiers hebben wij gepubliceerd op deze website.

 

Ook de volgende dossiers komen vaak terug:

- NIOD 100 (De Rijke)

- NIOD 182 Joodse Raad

- NIOD 250 i (Kampen)

 

Bij iedere naam in de namenlijst staat, indien van toepassing, nog vermeld of deze persoon voorkomt op de (Nijmeegse) Site Oorlogsdoden Nijmegen, hier aangeduid met OD. Met deze site wil de werkgroep die de site beheert 'een digitaal monument oprichten voor de vele slachtoffers, met name onder de Nijmeegse burgerbevolking.’ De site bevat namen en personalia met een toelichting van vele honderden mensen uit Nijmegen, of mensen die hier op zeker moment verbleven, zoals Duitse soldaten. Een enkele maal hanteert de site de eigen criteria niet helemaal consequent: er worden wel overleden personen vermeld die al lange tijd niet meer in Nijmegen woonden, maar soms personen weer niet hoewel ze pas in 1940 bijvoorbeeld vertrokken, in sommige gevallen zelfs onder druk van de omstandigheden. Een enkele persoon wordt misschien niet vermeld omdat deze niet bekend was bij de werkgroep. Soms zetten wij bij de passage over de site OD een asterisk (*). Dat doen we als wij denken dat de gegevens op deze site onjuist zijn; soms gaat het om kleine afwijkingen, soms op grotere. Meestal hebben we de afwijking gepreciseerd.

 

We hebben geprobeerd zorgvuldig te zijn bij de weergave van de data, maar er staan nog steeds kleine typefouten en ook wat grotere fouten in. De lijst is voortdurend in beweging. Kritiek is welkom.

 

 

 

Bronmateriaal wie?