Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

wie?

Afkortingen

Afd. = Afdeling
Ah = Arnhem
ANBO = Algemeen Nederlands Beheer van Onroerende Goederen
Burgem. = Burgemeester
BVM = Afdeling gemeente Nijmegen: Bevolking, Verkiezingen en Militaire Zaken
CABR = Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging
CvP = Commissaris van Politie
Dep. = Departement
Dep. BiZa = Departement van Binnenlandse Zaken
GA = Gelders Archief
G1 (of GI) = in de fascistische terminologie: ‘halfjood’ (‘Persoon van Gemengden Bloede I’)
GOIW = Gemeenschap Oud-Illegale Werkers
JHM = Joods Historisch Museum
JM = Joods Monument; meestal i.c.m. SiteJM
JR = Joodse Raad
KL = Konzentrationslager (soms werd ook de niet-officiële afkorting KZ gebruikt)
KvK = Kamer van Koophandel
MG = Militair Gezag
Min. = Minister of Ministerie
NA = Nationaal Archief, Den Haag
NBI = Nederlands Beheersinstituut, Den Haag
NI = Nederlands-Israëlitisch
NSDAP = Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
NSF (ook: NS/F) = Nationalsozialistische Frauenschaft, onderdeel NSDAP
NIOD = NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Nm. = Nijmegen
NSKK = Nationalsozialistische Kraftfahrkorps
NSV = Nationalsozialistische Volkswohlfahrt
OD = Oorlogsdoden, meestal i.c.m. SiteOD
PB = Persoonsbewijs
OSAN = Oud Secretariaatsarchief Nijmegen.
RSHA = Reichssicherheitshauptamt (tot zijn dood in 1942 o.l.v. Heydrich). De hoeveelheden Joden die gedeporteerd moesten worden, werden bepaald door de afdeling IV B4 van het RSHA, onder leiding van Adolf Eichmann. De aantallen werden doorgegeven aan het landelijke bureau van de Sicherheitspolizei en de SD in Den Haag. In Nederland is Harster verantwoordelijk
PIG = Portugees-Israëlitische Gemeente
PK = Persoonskaart
RAN = Regionaal Archief Nijmegen
RIBR = Rijksinstituut van de Bevolkingsregistraties
RK = Reichskommissar
SG= Secretaris-Generaal
SS = Schutzstaffel
WA = Weerbaarheidsafdeling (van de NSB)
SD = Sicherheitsdienst
SiPo = Sicherheitspolizei
Tr = Transport
UITW = herinnering aan onszelf: nader uitwerken
USHMM = United States Holocaust Memorial Museum (Washington)
V = Vught (op kaarten Joodse Raad)
VOW = Vertrokken Onbekend Waarheen (aanduiding op Persoonskaart en in het Bevolkingsregister)
z = zie daar

 

 

 

Bronmateriaal wie?