Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

uitsluiting

Van school gestuurd. Kleine geschiedenis van een Joodse school in oorlogstijd, Nijmegen 1941-1943

In de Smetiusstraat in Nijmegen staat een oud gebouw, het was eerst een dancing of dansschool; dat werd het later opnieuw. Maar anderhalf jaar lang was het een school, een school die nauwelijks sporen heeft achtergelaten. Bijna alle scholieren en medewerkers werden vermoord. De school maakt geen deel uit van het collectieve geheugen van Nijmegen en we vinden haar ook nauwelijks terug in de lokale geschiedschrijving.

 

Over deze school willen we het hier hebben. De oprichting van deze school markeerde een van de stappen in een voortdurend proces van uitsluiting waarmee Joden in Nijmegen toen bijna dagelijks te maken hadden.

 

Lees meer

 

 

 

Bronmateriaal uitsluiting

 • Jakob Cohen ontslagen bij De Vereeniging

  Jakob (of Jacob) Cohen werkte als kelner bij Concertgebouw De Vereeniging. Hij was een van de werknemers die, indirect, volgens de regels van de verordening van 30 september 1940, in dienst was van de gemeente, en daardoor werd ontslagen.

 • Poesiealbum Joods Lyceum Arnhem

  In het Gelders Archief in Arnhem troffen we een poesiealbum aan, met daarnaast ook een lijst met namen van leerlingen die toen op het Joods Lyceum zaten, onder wie ook leerlingen uit Nijmegen.

 • Klacht Mendes da Costa

  Mendes da Costa protesteert tegen het feit dat Joden de lunchroom op de Grote Markt 37 van de Joodse eigenaar Levitus niet mogen bezoeken.

 • Joodse kinderen

  Een overzicht van de gemeente Nijmegen over leerplichtige Joodse kinderen.

 • Ontslag Joden bij gemeente en instellingen

  Dit dossier bevat correspondentie over de ‘Ariërverklaringen’ die moesten worden ondertekend door medewerkers van de gemeente, de politie en van door de gemeente gesubsidieerde instellingen.

 • Joden en bloeddonoren

  De bloedtransfusiedienst moest de namenlijst van donoren 'zuiveren'.

 • Brief leerplicht

  Een kopie uit RAN 579_329, de bekendmaking aan de ouders van leerplichtige leerlingen dat Joodse kinderen niet meer welkom zijn op school.