Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

uitsluiting

Uitsluiting

uitsluitingOp allerlei manieren werden mensen in de oorlogsjaren buitengesloten. De meest radicale uitsluiting trof mensen die door de nazi’s tot ‘Jood’ werden bestempeld. Ook in Nijmegen werden deze mensen uit overheidsdienst ontslagen, van school gestuurd, met verbodsborden uit het sociale leven verbannen, in speciale werkkampen opgesloten, met geweld gedwongen om hun normale leven op te geven.

 

 

Onder bronmateriaal vind je belangrijke primaire bronnen waarmee allerlei vormen van uitsluiting kunnen worden gereconstrueerd. Onder Publicaties vind je de resultaten van ons onderzoek naar deze vormen van uitsluiting. Er zullen nog meer bronnen en resultaten van ons onderzoek volgen.

 

 

Bronmateriaal uitsluiting

 • Jakob Cohen ontslagen bij De Vereeniging

  Jakob (of Jacob) Cohen werkte als kelner bij Concertgebouw De Vereeniging. Hij was een van de werknemers die, indirect, volgens de regels van de verordening van 30 september 1940, in dienst was van de gemeente, en daardoor werd ontslagen.

 • Poesiealbum Joods Lyceum Arnhem

  In het Gelders Archief in Arnhem troffen we een poesiealbum aan, met daarnaast ook een lijst met namen van leerlingen die toen op het Joods Lyceum zaten, onder wie ook leerlingen uit Nijmegen.

 • Klacht Mendes da Costa

  Mendes da Costa protesteert tegen het feit dat Joden de lunchroom op de Grote Markt 37 van de Joodse eigenaar Levitus niet mogen bezoeken.

 • Joodse kinderen

  Een overzicht van de gemeente Nijmegen over leerplichtige Joodse kinderen.

 • Ontslag Joden bij gemeente en instellingen

  Dit dossier bevat correspondentie over de ‘Ariërverklaringen’ die moesten worden ondertekend door medewerkers van de gemeente, de politie en van door de gemeente gesubsidieerde instellingen.

 • Joden en bloeddonoren

  De bloedtransfusiedienst moest de namenlijst van donoren 'zuiveren'.

 • Brief leerplicht

  Een kopie uit RAN 579_329, de bekendmaking aan de ouders van leerplichtige leerlingen dat Joodse kinderen niet meer welkom zijn op school.