Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

terzijde

Hier kome de publicaties in de rubriek Terzijde

Bronmateriaal terzijde

  • Karl Herfurth in Nijmegen

    SS-Hauptsturmführer Karl Herfurth speelde in Nijmegen een belangrijke rol. Over hem hebben we hier informatie bij elkaar gezet.

  • Duitse inventarisatie van Nijmegen in april 1940

    Kort voor de bezetting van Nijmegen maakte de zogeheten Militärverwaltung een kort rapport over deze stad met een opsomming van de belangrijkste gegevens over voorzieningen, industrie, gebouwen, Vertrauensleute enz.