Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

roof

Roof

RoofBrute roof maakte een essentieel onderdeel uit van de fascistische macht. Van radio’s en fietsen tot vordering of confiscatie van huizen en bedrijven. Mensen die door de nazi’s als ‘Jood’ waren bestempeld moesten daarnaast ook alles van waarde ‘inleveren’ bij de roofbank Lippmann-Rosenthal: banktegoeden, goud, aandelen, waardepapieren. Zowel voor als na deportatie werd in Nijmegen uit de huizen waar zij woonden geroofd.

 

Onder Bronmateriaal vind je belangrijke brondocumenten waarmee roof in al zijn verschijningsvormen kan worden gereconstrueerd. Onder Publicaties publiceren we resultaten van ons onderzoek op basis van deze bronnen.

Bronmateriaal roof