Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

registratie

Verordening 6/1941 - Correspondentie

Dit dossier - 2_40193 - bevat correspondentie tussen de afdeling Bevolking van de gemeente Nijmegen (tot februari 1943 onder leiding van F. Wilbers) en de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters in Den Haag (onder leiding van Lentz) over de verplichte aanmelding van Joden. Het dossier bevat ook de Verordening 6/1941 van Seijss-Inquart en alle uitvoeringsbesluiten en interpretaties die daarop volgden.

 

Toen de meeste personen zich eenmaal hadden aangemeld - zie daarvoor dossier 2_40194 - werden er veel individuele gevallen aangemeld over wie 'discussie' ontstond. Ook werden er personen voor het eerst aangemeld, omdat zij in februari 1941 nog niet geboren waren.

 

In het dossier ook correspondentie van Abraham Mendes da Costa met het gemeentebesuur. Hij pleitte voor een milde behandeling, maar het gemeentebestuur maande hem om zich toch aan te melden. Wilbers rapporteerde aan Lentz dat Mendes da Costa zich weigerde aan te melden, terwijl het gemeentebestuur feitelijk wist dat hij Joods was.

 

Lees meer

Bronmateriaal registratie