Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

registratie

Op 19 februari 1941 meldt Jeannette Philips zich als eerste op de Ridderstraat 4, waar de Afdeling Bevolking zetelt, om zich te laten registreren als ‘Jood’, ‘half-Jood’, ‘kwart-Jood’ – wat kon je niet allemaal zijn? Ze moet voor deze registratie één gulden leges betalen, zoals de burgemeester verordonneerd had in zijn bekendmaking van diezelfde dag. ‘We tekenden hier eigenlijk ons doodvonnis’, zo merkte iemand later op, en zo was het. De combinatie van deze lijsten met persoonsbewijzen en distributiestamkaarten gaf zoveel informatie dat er nauwelijks aan te ontkomen viel. Geregistreerd worden beloofde zelden wat goeds.

registratieOp deze pagina vind je belangrijk primair bronmateriaal. Sommige namenlijsten vind je bij de thema’s waarmee ze direct verbonden zijn. Zo vind je onder het thema ‘Razzia’s en deportaties’ de lijst met namen die direct werd opgemaakt na de razzia van 17 november 1942 en onder ‘Roof’ een lijst met panden die op de nominatie stonden om geconfisqueerd te worden. Onder Publicaties zie je de resultaten van ons onderzoek naar de toedracht van de registratie in Nijmegen. Onder Bronnen staan belangrijke brondocumenten.

 

 

Bronmateriaal registratie