Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

razzia's en deportaties

Auschwitz I Rode Kruis (transcriptie)

Het Rode Kruis (Nederland) publiceerde vanaf juni 1947 zes rapporten over de deportatie van de Joodse inwoners van Nederland naar met name Auschwitz. Hier publiceren we in transcriptie het eerste deel van deze serie. De delen 3, 4, 5 en 6 zijn al te vinden op deze site, ten dele ook getranscribeerd. Het Rode Kruis publiceerde in 1946 ook nog een rapport over de transporten naar Sobibor.

 

Deel 1 is veel beknopter dan de rapporten die zouden volgen. Het schetst in hoofdzaak de moeilijkheden die men ondervond om de catastrofe in beeld te brengen. Een zeer belangrijk doel van de rapporten was om zo nauwkeurig mogelijk te reconstrueren wat er na vertrek uit meestal Doorgangskamp Westerbork gebeurd was met al diegenen die naar ‘het oosten’ waren gedeporteerd. Daarbij ging het ook om een poging de juiste sterfplaatsen en sterfdata zo exact mogelijk vast te stellen.

 

Lees meer

Bronmateriaal razzia's en deportaties