Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

razzia's en deportaties

Joodse inwoners van Nijmegen (1941, 1942, 1943) die vervolgd werden

We publiceren hier een lijst met namen van alle Joodse inwoners die in februari 1941 in Nijmegen woonden, plus van hen die er na die datum maar vóór 9 april 1943 geboren werden of er zich vestigden. Deze lijst bevat dus alle Joodse inwoners die binnen de gemeente Nijmegen nadrukkelijk met de vervolgingen te maken kregen.

 

Wij maakten de lijst in eerste instantie als een excelbestand. We wilden kunnen onderzoeken welke correlaties er waren tussen een aantal variabelen, zoals leeftijd, deportatiedatum, verblijf in een werkkamp enz.

 

We hebben, natuurlijk ook al voordat we dit bestand maakten, verbanden ontdekt, waarvan we verslag deden in diverse artikelen. Een cijfermatig overzicht van deze verbanden beschreven we in het recente artikel Boekhouding van de ondergang. De moord op de Joodse bewoners van Nijmegen in cijfers.

 

Lees meer

Bronmateriaal razzia's en deportaties