Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

razzia's en deportaties

Auschwitz VI Rode Kruis en Nijmeegse vervolgden

Deze publicatie kan gelezen worden als een voorwoord bij het brondocument 'Auschwitz VI Rode Kruis (transcriptie)', dat ook op deze site staat. Op deze site publiceerden we eerder al de delen III, IV en V.

 

In dit artikel gaan we iets nader in op het lot van de gevangenen uit Nijmegen in deze periode (zomer 1944 tot aan het einde van de oorlog).

 

Lees meer

Bronmateriaal razzia's en deportaties