Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

razzia's en deportaties

Willy Bühe, 'administrateur' van de Jodenvervolging

Vanaf 1941 was Willy Bühe op de Aussenstelle Arnheim als 'Judensachbearbeiter' belast ‘met de administratie betreffende de Joden voor de provincie Gelderland’, zoals hij dat zelf kort na de oorlog omschreef. In die functie was hij verantwoordelijk voor de wegvoering van talloze Joden uit Gelderland en Overijssel naar Westerbork. De bevelen hiervoor kwamen van de bevelhebber uit Den Haag (Harster) of van de Zentrallstelle für Judische Auswanderung in Amsterdam (Aus der Fünten).

 

Hij werd op 16 april 1945 in Velp gearresteerd, en wachtte zijn proces af in de strafgevangenis te Arnhem. In de dagvaarding tegen hem wordt hij beschuldigd van het ‘plegen van oorlogsmisdrijven’. Zijn zaak wordt geseponeerd, en in 1948 keert hij tevreden naar zijn vrouw en kinderen in Hamburg terug.

 

Lees meer

Bronmateriaal razzia's en deportaties