Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

razzia's en deportaties

Dagboek Recherche 18 april - 28 augustus 1944

De Recherche in Nijmegen hield een dagboek bij waarin van dag tot dag aangiftes van diefstal, vermissingen, opsporingen, zedendelicten, arrestaties e.d. werden genoteerd. Dit dagboek bestrijkt de periode tussen 18 april en 28 augustus 1944. We hebben hieruit een selectie gemaakt. Opvallend vaak maakt dit dagboek in deze maanden melding van vermissing – en veel vaker nog van diefstal – van persoonsbewijzen, rijwielen en distributiebonnen. Deze aangiftes hebben we in dit overzicht niet opgenomen. ‘Politieke arrestaties’ werden steeds uitgevoerd door de NSB-politieagenten die onderdeel uitmaakten van de zogenoemde ‘Politieke Dienst’ (Verstappen, Wiebe e.d.).

 

Lees meer

Bronmateriaal razzia's en deportaties