Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

razzia's en deportaties

Interview met Mietje Philips (vrouw van M. Agsteribbe)

In de jaren 80 van de vorige eeuw interviewde de Nijmeegse historicus Jan Driever, in het kader van het interviewproject ‘Nijmegen 1940-1944’, zo’n veertig personen over hun ervaringen tijdens de oorlogsjaren in Nijmegen. Het typoscript van het interview met Marietje Philips is op het Regionaal Archief Nijmegen te vinden onder nummer 579_117 (25).

 

Dit interview kun je lezen als een verslag van iemand die van buiten Nijmegen in Nijmegen onderdook. Ze noemt een aantal namen van mensen die haar daarbij hielpen. De broer van haar man en diens vrouw (die in hetzelfde huis zitten ondergedoken in Hatert) werden verraden door Willy De Kadt. Over Nijmeegse onderduikers hebben we al een artikel gepubliceerd op deze website. Binnenkort publiceren we ook een artikel over mensen buiten Nijmegen die in Nijmegen onderdoken, zoals deze Mietje.

 

Lees meer

Bronmateriaal razzia's en deportaties