Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

razzia's en deportaties

Apeldoornse Bos

Op 11 januari 1943 werden alle bewoners en een groot deel van het verplegend personeel gedeporteerd, onder wie ook enkele personen uit Nijmegen. De gemeente Nijmegen probeerde de te veel betaalde bijdragen terug te vorderen. Dit document bevat delen uit drie brondocumenten en een kort verslag van een medewerker van de Joodse Raad. In de inleiding geven we wat meer achtergrondinformatie, onder andere over de verplaatsing van een deel van de inboedel naar Nijmegen.

 

Lees meer

Bronmateriaal razzia's en deportaties