Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

razzia's en deportaties

Auschwitz IV Rode Kruis (1943)

In 1953 publiceerde het Rode Kruis, na grondig onderzoek, een aantal rapporten over de deportaties naar Auschwitz. Deel IV behandelt de deportaties in 1943.

 

Onder het rapport hebben we een transcriptie toegevoegd (i.v.m. de betere doorzoekbaarheid) van een deel van het rapport, het gedeelte over de transporten in de eerste helft van 1943, waaronder dat uit het Apeldoornse Bos.

 

Lees meer

Bronmateriaal

 • Dagboek Recherche 18 april - 28 augustus 1944

  De Recherche in Nijmegen hield een dagboek bij waarin van dag tot dag aangiftes van diefstal, vermissingen, opsporingen, zedendelicten, arrestaties e.d. werden genoteerd.

 • Dagboek van Dina Maas

  In dit indrukwekkende verslag beschrijft Dina Maas haar ervaringen, vooral die in Auschwitz.

 • Auschwitz III Rode Kruis

  Het Rode Kruis stelde rond 1952-1953 zes belangwekkende rapporten op over de transporten van Westerbork naar Auschwitz. Hier het rapport Auschwitz III, waarin transporten waarvan veel bewoners uit Nijmegen deel uitmaakten.

 • Auschwitz IV Rode Kruis

  Rapport van het Rode Kruis, opgemaakt in 1953. Het rapport behandelt de transporten naar Auschwitz in 1943. 

 • Auschwitz V Rode Kruis

  Deel V van een serie van zes rapporten van het Rode Kruis over alle transporten vanuit Nederland naar Auschwitz. Dit deel gaat over de transporten in 1944.

 • Oorlogsverslag van Clara Drielsma, onderduikster

  Op verzoek van professor L. Rogier, die in 1959 de opdracht kreeg om onderzoek te doen naar de gebeurtenissen in Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog, schreef Clara Drielsma uit Oss in 1962 haar herinneringen aan de oorlogsjaren op.

 • Reisdeclaraties van vervoer van Joden naar Westerbork e.a.

  Een verzameling reisdeclaraties van het vervoer van Joden en andere 'arrestanten' naar Westerbork en andere plaatsen.

 • Interview met Mietje Philips (vrouw van M. Agsteribbe)

  Mietje Philips woonde in Arnhem en vertelt in dit interview over haar onderduik in Nijmegen.

 • Interview met Louis de Wijze

  Louis de Wijze vertelt hierin over zijn jeugdervaringen, over zijn verblijf in Westerbork en in andere concentratiekampen.

 • 2_40207 Deportatie Joden april 1943 en declaratie kosten deportaties

  Wat kostte de deportatie van Joden uit Nijmegen? Ziehier de berekeningen.

 • Interview met David Reens

  David Reens vertelt hierin over zijn ervaringen met onderduik en verzet.

 • Interview met Isaäc Pels

  Interview met Isaäc Pels, waarin hij vertelt over de vervolgingen in Nijmegen.

 • Nijmegen definitief 'judenrein' maken (april 1943)

  Acht Nederlandse provincies moesten op 10 april 1943 'judenrein' zijn, waaronder ook Gelderland. Op 22 april 1943 deed de Nijmeegse politiecommissaris Van Dijk verslag van het verloop van de actie in Nijmegen.

 • Interview met Alfred Vyth

  Interview met Alfred Vyth, waarin hij vertelt over de vervolgingen in Nijmegen.

 • Interview met Paul Vyth en Sybilla de Wijze

  Interview waarin beiden vertellen over de Jodenververvolging in Nijmegen.

 • Interview met Diny Vrengel

  Interview met Diny Vrengel over de Jodenvervolging in Nijmegen.

 • Interview met Bertha van Gelder

  Interview met Bertha van Gelder over de Jodenvervolging in Nijmegen.

 • Surveillancedagboek februari-oktober 1944

  In dit surveillancedagboek, dat loopt van eind februari tot begin oktober 1944, werd nauwgezet bijgehouden wie er op welke datum en welk tijdstip werd gearresteerd, overgebracht naar de SD of rechtstreeks naar Westerbork werd gevoerd.

 • De razzia van 2 augustus 1942

  Wij namen bij het NIOD het dossier 250f-14 door over de arrestatie van katholieke Joden op 2 augustus 1942. Een groot deel van de arrestanten werd naar Westerbork getransporteerd en van daar verder.

 • Apeldoornse Bos

  Het Apeldoornse Bos was een Joodse psychiatrische inrichting. Hierin verbleven ook enkele Nijmegenaren. In veel gevallen moesten gemeenten bijdragen in de verblijfskosten en daardoor is er enige correspondentie bewaard gebleven.

 • Namenlijst opgepakte Joden razzia november 1942

  Deze namenlijst (RAN 2_40204) is onmiddellijk na de razzia van 17 november 1942 opgemaakt. De afdeling Bevolking legde toen een lijst aan van de personen die die avond werden opgepakt.

 • Drie families De Wijze

  Verzameling documenten - waaronder ook brieven - over verschillende leden van de drie Nijmeegse gezinnen De Wijze.

 • Brief Joke de Wijze

  Brief van Johanna (Joke) de Wijze aan haar vriendin Albertine (Tiny) Swart, geschreven drie weken voordat zij werd opgepakt