Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

actueel

Plan voor 'Stolpersteine' (struikelstenen) in Nijmegen

Naar aanleiding van de onthulling van het tijdelijke Holocaustmonument aan de Kitty de Wijzeplaats op 26 januari j.l. gingen er onder historici en onderzoekers stemmen op om ook in Nijmegen Stolpersteine (struikelstenen) in de trottoirs aan te brengen. Onlangs is dat ook in Gennep gedaan. De Gelderlander van 27 januari j.l. maakte hier melding van. Onder de pleitbezorgers zijn historici Jan Brauer, Lennert Savenije, Joost Rosendaal en Ria van den Brandt, onderzoeker aan de Radboud Universiteit en verbonden aan Herinneringscentrum Westerbork.

 

Bij de onthulling van het monument sprak burgemeester Hubert Bruls zijn schaamte uit over de rol van het Nijmeegse gemeentebestuur en de politie bij de Jodenvervolging. ‘Het is een feit dat de gemeente Nijmegen is blijven functioneren gedurende vrijwel de gehele oorlogstijd’, schrijft hij in een brief. ‘Dat ging verder dan louter de aanwezigheid van een NSB-burgemeester’. Hij erkende dat de Jodenvervolging mede mogelijk gemaakt werd door Nijmeegse politiemensen en gemeenteambtenaren.

 

Op 4 mei j.l. heeft de gemeenteraadsfractie 'Voornijmegen.nu' de fractie van he CDA een initiatiefvoorstel ingediend onder de titel 'Geef Nijmegen haar Stolpersteine'. Inmiddels, zo lezen we in De Gelderlander van 9 juni, heeft de gemeente toegezegd het plan wel te ondersteunen maar hierin niet het voortouw te willen nemen. Dat zou een lokale stichting moeten doen.

 

De Gelderlander: "De Nijmeegse historicus Jan Brauer is blij met de steun van het college van burgemeester en wethouders. Hij maakt zich al langer hard voor de aanleg van de stenen ‘die de geschiedenis dichterbij brengen'. ,,Ik vind het heel belangrijk dat buurten waar de stenen komen nauw betrokken zijn bij de aanleg. Daarom is het goed dat de gemeente de aanleg niet van bovenaf wil opleggen, maar hoopt dat een stichting of organisatie uit de stad het voortouw neemt.”

 

Volgens het artikel in De Gelderlander ziet Brauer genoeg Nijmeegse clubs die de handschoen kunnen oppakken. ,,4 en 5 mei Nijmegen, de werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen en meerdere onderzoekers: er zijn op dit gebied veel mensen actief die het voortouw kunnen nemen. Zelf wil ik met mijn kennis ook een steentje bijdragen. En het zou mooi zijn om middelbare scholen bij het project te betrekken.”

 

Achtergrond