Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

actueel

Initiatiefvoorstel 'Geef Nijmegen haar Stolpersteine'

Op 4 mei j.l. heeft de gemeenteraadsfractie 'Voornijmegen.nu' een initiatiefvoorstel ingediend onder de titel 'Geef Nijmegen haar Stolpersteine'. Wanneer dit voorstel in de raad wordt besproken, weten we niet. We wachten af.

 

Naar aanleiding van de onthulling van het tijdelijke Holocaustmonument aan de Kitty de Wijzeplaats op 26 januari j.l. gingen er onder historici en onderzoekers stemmen op om ook in Nijmegen Stolpersteine (struikelstenen) in de trottoirs aan te brengen. Onlangs is dat ook in Gennep gedaan. De Gelderlander van 27 januari j.l. maakte hier melding van. Onder de pleitbezorgers zijn historici Jan Brauer, Lennert Savenije, Joost Rosendaal en Ria van den Brandt, onderzoeker aan de Radboud Universiteit en verbonden aan Herinneringscentrum Westerbork.

 

Bij de onthulling van het monument sprak burgemeester Hubert Bruls zijn schaamte uit over de rol van het Nijmeegse gemeentebestuur en de politie bij de Jodenvervolging. ‘Het is een feit dat de gemeente Nijmegen is blijven functioneren gedurende vrijwel de gehele oorlogstijd’, schrijft hij in een brief. ‘Dat ging verder dan louter de aanwezigheid van een NSB-burgemeester’. Hij erkende dat de Jodenvervolging mede mogelijk gemaakt werd door Nijmeegse politiemensen en gemeenteambtenaren.

Achtergrond