Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

actueel

Actueel

[Laatst bijgewerkt op 3 december 2021]

 

[3 december 2021] Onder het thema 'Roof' publiceren we het artikel 'De roof van Joods onroerend goed in Nijmegen'. Ook staat er weer een nieuwe, bijgewerkte versie van de Namenlijst 1933-1944 op de site (thema 'Wie'). Verder hebben we de onderschriften in het brondocument 'Joodse panden te koop aangeboden aan de gemeente' aangevuld en verbeterd.

 

[3 november 2021] We actualiseerden twee artikelen op de site: Albert Cohn en Rachel Mendes da Costa gepakt en Straatfotograaf Marcus Frank. Daarnaast vulden we een aantal pagina's aan van de transcriptie van het Rapport Auschwitz III van het Nederlandse Rode Kruis.

 

[11 oktober 2021] Met het oog op de doorzoekbaarheid publiceren we een transcriptie van het Rapport Auschwitz III van het Rode Kruis. Het rapport zelf staat al op onze site. Verder publiceren we een iets aangepaste versie van de eerder gepubliceerde artikelen Stolpersteine - Begijnenstraat 11 en Stolpersteine - Lange Hezelstraat 41.

 

[25 september 2021] We publiceren een nieuwe versie van de Namenlijst 1933-1949 (ingang WIE). Ook publiceren we de volledige transcriptie van het eerste Auschwitz-rapport van het Nederlandse Rode Kruis uit 1947. De daarop volgende delen 3, 4, 5 en 6 zijn al te vinden op onze site.

 

[8 september 2021] Een kleine aanvulling toegevoegd in ons artikel Stolpersteine - Stikke Hezelstraat 41: over de ontruiming van het pand door de firma Van Wezel.

 

[1 september 2021] Met het artikel Stolpersteine - Begijnenstraat 11 hebben we nu de achtergrondverhalen van alle vier de adressen gepubliceerd waarbij op 28 november a.s. de eerste Stolpersteine in Nijmegen zullen worden gelegd.

 

[30 augustus 2021] Het thema 'Razzia's & deportaties' bevat nu drie artikelen over de lotgevallen van Joodse families in de Benedenstad voor wie op 28 november a.s. de eerste Stolpersteine in Nijmegen worden gelegd. Eerder schreven we over de familie Minco in de Lange Hezelstraat 41. Nu voegen we daar de verhalen aan toe van de mensen die woonden op Stikke Hezelstraat 41 en Stikke Hezelstraat 46. Het laatste artikel - over een Joods gezin in de Begijnenstraat - volgt binnenkort.

 

[28 augustus 2021] In ons achtergrondartikel Stolpersteine - Lange Hezelstraat 41 hebben we de naam Jan 'Wannet' veranderd in Jan 'Stoffelen'. Zijn moeder heette Wannet, maar was de weduwe van Henk Stoffelen, vandaar dat Jan formeel Jan Stoffelen heette.

 

[22 augustus 2021] Onder het thema 'Razzia's & deportaties' publiceren we een artikel over de lotgevallen van de familie Minco, die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog woonde in het pand Lange Hezelstraat 41. Dit is het eerste artikel over de vier adressen waarbij op 28 november a.s. de eerste 16 Stolpersteine in Nijmegen worden gelegd.

 

[11 juni 2021] We publiceren weer een update van de Namenlijst. Aan het begin vermelden we wat de belangrijkste correcties en aanvullingen zijn ten opzichte van de versie van 18 april 2021.

 

[1 juni 2021] In samenspraak met Rachel Bod, kleindochter van Diena Maas, actualiseerden we het dagboek van Diena Maas (thema 'Razzia's&deportaties'). Onder andere de inleiding en de toelichting zijn herzien en uitgebreid.

 

[6 mei 2021] Onder het thema 'Razzia's en deportaties' publiceren we de eerste 'gastbijdrage' op onze site: een artikel van Alex Geelhoed, geschreven in 2018, over de familie Rodrigues-Van Dijk, die sinds 1938 woonde op Bachstraat 21 in Nijmegen.

 

[2 mei 2021] We publiceren Joodse inwoners van Nijmegen die vervolgd werden, een lijst van namen van alle Joodse inwoners die tussen februari 1941 en 9 april 1943 in Nijmegen woonden, en aan de vervolgingen in Nijmegen waren blootgesteld.

 

[2 mei 2021] Overname van het interview in De Gelderlander van Margriet Verschoor met Frank Eliëns over zijn pas verschenen boek Voor Joden verboden - Hoe de Joodse gemeenschap uit Nijmegen verdween 1940-1945.

 

[23 april 2021] De Inhoudsopgave geactualiseerd. Een aantal links naar publicaties en bronnen hersteld.

 

[18 april 2021] Onder het thema 'Wie' vind je een nieuwe, bijgewerkte versie van de Namenlijst. Omdat we veel namen hebben toegevoegd van personen die zich vanaf januari 1933 in Nijmegen vestigden maar weer uit de stad vertrokken voordat hier de grote vervolgingen begonnen, heeft deze versie een iets andere naam: Namenlijst 1933-1944.

 

[15 april 2021] Onder het thema 'Razzia's en deportaties' publiceren we het artikel Boekhouding van de ondergang, een cijfermatige beschrijving van de stapsgewijze moord op het Joodse bevolkingsdeel van Nijmegen.

 

[23 maart 2021] In ons artikel De vervolging van de 'gemengd-gehuwden' stond per abuis vermeld dat Isidor Grosser op 8 maart 1944 woonde op Vredestraat 12. Dat moest zijn: Vondelstraat 14.

 

[5 maart 2021] We publiceren onder het thema 'Razzia's & deportaties' deel zes van het Auschwitz-rapport van het Rode Kruis, in transcriptie. In samenhhang daarmee publiceren we een voorwoord 'Auschwitz VI Rode Kruis en Nijmeegse vervolgden', waarin we ook iets nader ingaan op de gevangenen uit Nijmegen in deze periode.

 

[21 februari 2021] We plaatsen een korte beschrijving - inclusief een transcriptie - van de belangwekkende documentaire, gemaakt in 1995, waarin drie Joodse Nijmegenaren aan Frank Eliëns vertellen over hun leven net voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

[19 februari 2021] We plaatsen een persbericht over de publicatie van Peter Jorna over het bestaan van de Sinti en Roma in Den Haag. Plus een korte bespreking van de recente, mooie studie van Herman van Rens en Annelies Wilms, getiteld 'Tussenstation Cosel'.

 

[7 februari 2021] We publiceren een update van de Namenlijst. Aan het begin vermelden we wat de belangrijkste correcties en aanvullingen zijn ten opzichte van de versie van 21 november 2020.

 

Onder het thema 'Razzia's & deportaties' hebben we twee artikelen toegevoegd: een artikel over Willy Bühe, die als 'Judensachbearbeiter' op de Aussenstelle Arnhem verantwoordelijk was voor de wegvoering van talloze Joden uit Gelderland en Overijssel naar Westerbork, en een beknopte geschiedenis van deze Aussenstelle en haar personeel.

 

Verder hebben we de onderschriften in het brondocument 'In een Nijmeegse cel beland 1940, 1943' uitgebreid, en uit onderzoekstechnische overwegingen de stukken wat meer in een chronologische volgorde gezet.

 

Onder het thema 'Razzia's & deportaties' hebben we een artikel toegevoegd over de vervolging van de 'gemengd-gehuwde' Joden in Nijmegen. Ook al waren zij enige tijd ‘voorlopig’ vrijgesteld van deportatie, nooit waren ze hun leven zeker. Ook werd er door de Nijmeegse politie actief op ze gejaagd.

 

Daarnaast publiceren we een briefkaart die Ella de Beer in juli 1943 vanuit Kamp Westerbork schreef aan drie vriendinnen in Nijmegen. Nog geen twee maanden later wordt zij met haar gezin naar Auschwitz getransporteerd.

 

 

Achtergrond

  • Sinti en Roma in Den Haag

    Persbericht over een publicatie van Peter Jorna over de Sinti en Roma in Den Haag.

  • Tussenstation Cosel

    Korte beschrijving van de onlangs verschenen studie van Herman van Rens en Annelies Wilms over de zogenoemde Cosel-transporten.