Oorlog in Nijmegen
bronnenonderzoek vervolgingen

Op deze website onderzoeken we de oorlog die in de jaren 40 woedde in Nijmeegse straten en huizen. Hoe het fascisme de stad terroriseerde, welke manieren de mensen bedachten om er enigszins aan te ontkomen of ertegen te strijden. Elke dag gebeurde er wat, knokploegen liepen door de straten, soms werden fascisten aangevallen, mensen werden ontslagen omdat ze ‘Jood’ waren of omdat ze niet meewerkten, ze werden opgejaagd of buitengesloten, later van huis opgehaald en naar kampen gebracht. Veel van wat er gebeurde zullen we nooit kunnen achterhalen. Wel kunnen we het beschikbare archiefmateriaal nauwkeurig raadplegen. Met wat er toen in dossiers is genoteerd willen we deze geschiedenis interpreteren. Het ging allemaal niet rechtlijnig, vaak provoceerde de ene gebeurtenis de andere. De ene fascist dwarsboomde soms de andere, en de reacties waren ook niet eenduidig. Over de dynamiek van deze gebeurtenissen willen we hier publiceren.

 

Deze website is nadrukkelijk in ontwikkeling. We zullen voortdurend publicaties en primaire bronnen toevoegen en van commentaar voorzien. De nadruk ligt daarbij op de Jodenvervolging, het meest ingrijpende van wat er in die jaren gebeurde. Onder de optie OVER DEZE SITE vind je een Inhoudsopgave. Die bevat een overzicht van alle artikelen en bronnen op deze site. Onder ACTUEEL geven we je steeds een update van alle nieuwe publicaties, en aanpassingen in eerder gepubliceerde documenten.

 

Klik op een van de thema's om verder te gaan.